DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» vers :De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 »   Voorpagina » Koran Kariem-NL

Titel : De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).
Titel : 076

De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 31 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Voorzeker, er is voor de mens een tijdperk geweest toen hij geen vermeldenswaardig ding was.

2. Wij hebben de mens uit een gemengde levenskiem geschapen en hebben hem horende en ziende gemaakt om hem op de proef te stellen.

3. Wij hebben hem de weg getoond, hij moge dankbaar of wel ondankbaar zijn.

4. Voorwaar, Wij hebben voor de ongelovigen ketenen, ijzeren halsbanden en een laaiend Vuur bereid.

5. Maar de deugdzamen drinken uit een beker (een drank) gemengd met Kamfer.

6. De dienaren van Allah drinken uit een bron, welke zij in overvloed doen stromen.

7. Zij vervullen de gelofte, en vrezen een Dag waarvan het kwaad verstrekkend is.

8. En zij geven voedsel, uit liefde voor Hem, aan de armen, de wees en de gevangenen.

9. (Zeggende): "Wij voeden u slechts ter wille van Allah. Wij verlangen geen beloning noch dank van u.

10. Wij vrezen van onze Heer een moeilijke en drukkende Dag."

11. Daarom zal Allah hen voor het kwade van die Dag beschermen en zal hun blijdschap en geluk schenken.

12. En Hij zal hen voor hun standvastigheid belonen met een tuin en kleren van zijde.

13. Zich daarin nedervlijende op sofa's zullen zij het noch te koud noch te warm hebben.

14. En de schaduw der bomen zal dicht over hen zijn en de trossen fruit zullen gemakkelijk bereikbaar worden gemaakt.

15. En zilveren vaten zullen aan hen worden rondgereikt, en bekers

16. Kristalhelder, uit zilver, in de juiste maat vervaardigd.

17. En daarin zal hun een drank worden gegeven, vermengd met Gember.

18. Van een bron genaamd: Salsabiel.

19. En jonge mensen, die niet verouderen, zullen om hen rondgaan (om hen te bedienen). Wanneer gij hen ziet, denkt gij dat zij verstrooide paarlen zijn.

20. En waarheen gij ook kijkt, zult gij een zaligheid voelen en een groot koninkrijk aanschouwen.

21. Zij zullen klederen van fijne groene zijde en zwaar brocaat dragen en zilveren armbanden. En hun Heer zal hun een zuivere drank geven.

22. (Hij zal zeggen): "Dit is uw loon, omdat uw streven waardevol was."

23. Voorwaar, Wij hebben de Koran aan u bij gedeelten geopenbaard.

24. Wees daarom geduldig volgens het gebod van uw Heer en gehoorzaam niemand die onder hen zondig of ongelovig is.

25. En gedenk de naam van uw Heer 's morgens en 's avonds.

26. En aanbid Hem gedurende (een deel) van de nacht en prijs Zijn eer gedurende een groot deel ervan.

27. Waarlijk, de ongelovigen houden van de voorbijgaande wereld en denken niet aan de zware Dag (des Oordeels).

28. Wij zijn het Die hen geschapen hebben en hun lichaamsbouw hebben gesterkt. En indien Wij willen, kunnen Wij hen door gelijksoortige schepselen vervangen.

29. Voorwaar, dit is een vermaning. Wie het daarom wenst, kieze een weg die tot zijn Heer leidt.

30. En gij zult niets anders willen dan hetgeen Allah wil. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs.

31. Hij laat tot Zijn barmhartigheid ingaan wie Hij wil, en voor de onrechtvaardigen heeft Hij een pijnlijke straf bereid.

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 10/05/2008

  Gelezen: 12888

 Afdrukken    Print


Nieuwe Koran Kariem-NL

   
  De Mensheid(An-Naas).

  Koran Kariem-NL

   
  De Dauw (Al-Falaq).

  Koran Kariem-NL

   
  Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

  Koran Kariem-NL

   
  De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

  Koran Kariem-NL

   
  De Overwinning (An-Nasr).

  Koran Kariem-NL

   
  De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

  Koran Kariem-NL

   
  Overvloed (Al-Kauthar).

  Koran Kariem-NL

   
  De Noden van Buren (Al-Maaoen).

  Koran Kariem-NL

   
  Qoraisj.

  Koran Kariem-NL

   
  De Olifant (Al-Fiel).

  Koran Kariem-NL

   
  De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

  Koran Kariem-NL

   
  De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

  Koran Kariem-NL

   
  Opstapelen (At-Takaathor).

  Koran Kariem-NL

   
  De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

  Koran Kariem-NL

   
  Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

  Koran Kariem-NL

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1801287

Nu Online:

105

Leden:

0

Bezoekers:

105

Meer over bezoekers