DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» Artikel :De regelgeving betreffende Zakaat al-Fitr

 »

 » Titel : De regelgeving betreffende Zakaat al-Fitr
 » Volgnr:  003

De regelgeving betreffende Zakaat al-Fitr

Door de nobele Shaykh

al-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

- moge Allah hem genadig zijn -  

Vraag: Wat is de regelgeving betreffende Zakaat al-Fitr en is er een nisaab(1) voor? En zijn de vormen waarin men deze zakaat geeft beperkt? Zo ja, wat zijn deze vormen?

Antwoord: Zakaat al-Fitr is een plicht voor elke Moslim, klein of groot, man of vrouw, vrij of niet vrij. Het bewijs hiervoor is hetgeen authentiek is overgeleverd van Ibn ‘Oemar - moge Allah tevreden met hem en zijn vader zijn, dat hij heeft gezegd:

‘De Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft een saa'(2) dadels of een saa' gerst als Zakaat al-Fitr verplicht gesteld, voor de mannelijke en vrouwelijke, jonge en volwassen, vrije en niet-vrije Moslim. Ook heeft hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - bevolen dat dit gegeven dient te worden vóórdat de mensen naar buiten gaan voor het gebed.'(3)

En er is geen nisaab voor. Het is verplicht voor de Moslim om dit namens zichzelf en zijn huishouden te geven - zijn kinderen, echtgenotes en slaven - als er voedsel over is dat zij niet nodig hebben om die dag en nacht door te komen.

Het is verplicht om Zakaat al-Fitr te geven in de vorm van het gangbare voedsel van het betreffende land. Dit kunnen dadels, gerst, tarwe, maïs of iets anders zijn, volgens de juiste mening van de twee meningen die de geleerden hierover hebben. De reden hiervoor is dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - niet als voorwaarde heeft gesteld dat het een bepaalde soort voedsel moet zijn, en omdat het een bijstand (van de armen en behoeftigen) is, en de Moslim hoeft geen bijstand te geven van iets anders dan dat voedsel dat hij in zijn bezit heeft.

Bron: www.binbaz.org.sa
Vertaald vanuit het Arabisch door:
Een zuster
 (1) Voetnoot van de vertaalster: Nisaab:
Een vastgestelde hoeveelheid bezit die - wanneer de Moslim deze bereikt - het voor de Moslim verplicht maakt de Zakaat te geven.

(2) Voetnoot van de vertaalster: Een saa' is gelijk aan 2 kilo en 40 gram. Zie: Foesoel fis-Siyaam wat-Taraawieh door ash-Shaykh al-'Oethaymien.

(3) Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

 


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 24/09/2008

  Gelezen: 43156

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1801288

Nu Online:

60

Leden:

0

Bezoekers:

60

Meer over bezoekers