DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» Artikel :De regelgeving betreffende degene die het inhalen van de gemiste dagen van Ramadaan uitstelt...

 »

 » Titel : De regelgeving betreffende degene die het inhalen van de gemiste dagen van Ramadaan uitstelt...
 » Volgnr:  070

De regelgeving betreffende degene die het inhalen van de gemiste dagen van Ramadaan uitstelt...

De regelgeving betreffende degene die het inhalen van de gemiste dagen van Ramadaan uitstelt totdat de volgende Ramadaan is begonnen

Door de nobele Shaykh

al-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

- moge Allah hem genadig zijn -  

Vraag: Wat is de regelgeving betreffende een persoon die, zonder reden, de dagen die hij of zij nog moest inhalen van de vorige Ramadaan, nog niet heeft ingehaald nadat de volgende Ramadaan al is begonnen? Is het genoeg voor deze persoon om berouw te tonen en dit alsnog in te halen, of moet hij of zij een boetedoening doen?

Antwoord: Deze persoon dient berouw te tonen aan Allah, vrij is Hij van elke tekortkoming. Ook dient hij dit in te halen en voor elke gemiste dag een arme te voeden. Dit voedsel dient een halve saa' - rekenend met de saa' uit de tijd van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - van het gangbare voedsel in het betreffende land te zijn. Dit kunnen dadels, tarwe, rijst of iets anders zijn. Een halve saa' is gelijk aan ongeveer anderhalve kilo.

Hij hoeft geen andere boetedoening te doen. Deze uitspraak (over dit vraagstuk) heeft een grote groep van de Metgezellen - moge Allah tevreden over hen zijn - gedaan, waaronder Ibn 'Abbaas - moge Allah tevreden over hem en zijn vader zijn. Als deze persoon echter geëxcuseerd was van het vasten vanwege een ziekte, door een reis, of bij een vrouw vanwege zwangerschap of zogen, en het vasten moeilijk voor hem of haar was, dan hoeft dit alleen ingehaald te worden.

Bron: http://www.binbaz.org.sa
Vertaald vanuit het Arabisch door:
Een zuster

 


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 23/09/2008

  Gelezen: 31133

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1800947

Nu Online:

46

Leden:

0

Bezoekers:

46

Meer over bezoekers