DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» Artikel :De regelgeving betreffende degene die niet vast tijdens Ramadaan, zonder de verplichting ervan...

 »

 » Titel : De regelgeving betreffende degene die niet vast tijdens Ramadaan, zonder de verplichting ervan...
 » Volgnr:  069

De regelgeving betreffende degene die niet vast tijdens Ramadaan, zonder de verplichting ervan...

De regelgeving betreffende degene die niet vast tijdens Ramadaan, zonder de verplichting ervan te ontkennen

Door de nobele Shaykh

al-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

- moge Allah hem genadig zijn -  

Vraag: Wat is de regelgeving betreffende een persoon die niet vast tijdens de Ramadaan, zonder dat deze persoon ontkent dat dit verplicht is. En is het zo dat hij geen Moslim meer is als hij meer dan één keer, uit onverschilligheid, niet vast?

Antwoord: Degene die tijdens Ramadaan opzettelijk niet vast, zonder dat hier een wettige reden voor is, heeft een grote zonde begaan. Het is echter niet zo dat hij ongelovig is als hij dit doet, volgens de juiste mening van de verschillende meningen die de geleerden hierover hebben. Hij dient berouw te tonen aan Allah, vrij is Hij van elke tekortkoming, en hij dient dit in te halen.

De vele bewijzen tonen aan dat het laten van het vasten niet leidt tot Koefr Akbar(1), als men niet ontkent dat het vasten verplicht is, maar uit gemakzucht en luiheid toch niet vast. Als deze persoon het inhalen van de gemiste dagen heeft uitgesteld tot de volgende Ramadaan, zonder wettige reden, dan dient hij voor iedere dag dat hij het vasten heeft gemist, een arme te voeden.

Zo zit het ook met het laten van de Zakaat of bedevaart, terwijl men in staat is dit te doen, zonder dat ontkent wordt dat dit verplicht is. Deze persoon wordt hierdoor ook niet ongelovig. Hij of zij dient de Zakaat van de gemiste jaren waarin dit verwaarloosd is, alsnog te geven en ook de bedevaart alsnog te verrichten, samen met het tonen van oprecht berouw voor het uitstellen hiervan. Dit is vanwege de algemeenheid van de wettige bewijzen hiervoor. Deze tonen aan dat het laten van deze zaken niet leidt tot ongeloof, mits de verplichting ervan niet ontkent wordt. Eén van deze bewijzen is de overlevering waarin staat dat degene die de Zakaat over zijn bezit niet heeft gegeven, op de Dag des Oordeels gestraft zal worden, waarna hij vervolgens zijn pad ziet dat naar het Paradijs of naar de Hel leidt.

Bron: http://www.binbaz.org.sa
Vertaald vanuit het Arabisch door: Een zuster
 (1) Voetnoot van de vertaalster:
Koef Akbar betekent letterlijk vertaald: 'groot ongeloof'. Degene die een daad verricht die door de geleerden bestempeld is als Koefr Akbar, wordt hierdoor ongelovig, in tegenstelling tot iemand die een daad verricht die gerekend wordt tot Koefr Asghar (klein ongeloof). Deze persoon blijft een Moslim.

 


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 23/09/2008

  Gelezen: 30971

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1800918

Nu Online:

63

Leden:

0

Bezoekers:

63

Meer over bezoekers