DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 139874       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 23553

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 25370

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 17579

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 21116

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 20969

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 16402

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 19846

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 18165

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 16851

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 16249

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 15939

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 16678

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 16379

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 18029

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 16194

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 15789

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 15729

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 15664

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 17573

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 15876

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 15699

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 15456

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 15579

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 15618

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 15844

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 15016

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 15424

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 16007

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 15018

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 16327

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 16162

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 14946

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 14648

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 15379

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 15237

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 15318

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 15302

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 15475

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 14985

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 15203

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 14892

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 15215

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 15361

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 15346

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 14796

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 14543

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 14718

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 14730

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 14749

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 14480

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 14049

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 12690

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12807

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 12749

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12734

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 13174

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 13011

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 13246

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12990

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 12659

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 12353

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 12679

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12834

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 13259

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 12450

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13850

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 12694

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 12722

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12944

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 12569

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 12122

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 12509

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 13124

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 12284

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 12461

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 12399

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 12797

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 12398

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 12215

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11902

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 12197

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 12035

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 12033

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 12252

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11975

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 12261

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11863

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 12148

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 12000

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 12146

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11964

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 12004

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11916

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 12182

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 12228

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12790

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 12371

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 12009

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11908

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 16287

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 17850

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 17784

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 17569

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 18180

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 17714

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 18566

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 17841

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 17835

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 17947

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 18762

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 18167

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 18785

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 18426

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 18369

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 20205

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1797193

Nu Online:

70

Leden:

0

Bezoekers:

70

Meer over bezoekers