DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 123549       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 17214

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 16108

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 11190

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 12147

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11999

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 10038

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10660

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 10436

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10539

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9710

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9726

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 10142

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 10046

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11640

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9768

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 9134

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9560

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9474

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 11173

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9675

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9427

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 9190

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 9333

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 9287

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9853

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8995

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 9226

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9783

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 9014

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10325

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10068

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8893

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8887

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 9258

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 9202

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 9267

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 9269

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9456

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 9067

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 9283

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 9199

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 9258

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 9249

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 9255

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 9067

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8719

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8899

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8936

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 9026

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8762

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8723

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8599

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8423

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8619

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8675

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8991

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8847

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8832

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8780

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8543

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8458

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8438

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8674

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 9256

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8437

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9779

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8577

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8665

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8820

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8551

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 8233

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8544

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8896

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8313

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8398

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8277

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8633

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8451

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8211

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7938

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8157

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8192

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7827

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8312

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8105

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8357

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7945

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8128

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7871

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8217

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7938

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8121

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7934

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8041

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 8108

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8718

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 8079

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8088

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 8082

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9469

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10552

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10643

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 10281

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10810

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10466

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 11390

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 10436

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10538

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10576

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11497

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10836

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10990

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 11153

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 11032

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12867

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436158

Nu Online:

134

Leden:

0

Bezoekers:

134

Meer over bezoekers