DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 127932       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 19048

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 18433

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 13065

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 14252

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 14195

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 11862

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 12848

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 12501

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 12430

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 11593

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 11542

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 12063

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 11931

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 13665

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 11626

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 10965

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 11459

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 11395

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 13012

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 11541

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 11290

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 11079

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 11192

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 11180

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 11641

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 10857

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 11064

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 11646

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 10768

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 12152

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 11842

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 10689

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 10630

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 11070

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 11057

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 11071

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 11090

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 11237

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 10882

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 11073

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 10925

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 11022

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 11065

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 11036

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 10794

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 10560

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 10613

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 10704

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 10804

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 10552

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 10365

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 10045

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 10024

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 10022

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 10144

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 10485

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 10304

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 10291

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 10301

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 10023

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 9920

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 9917

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10109

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 10698

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 9923

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 11236

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10085

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10078

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 10313

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 10047

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 9694

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 9961

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 10353

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 9740

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 9887

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 9791

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 10068

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 9875

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 9707

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 9356

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 9615

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 9660

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 9304

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 9722

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 9567

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 9788

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 9383

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 9571

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 9353

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 9663

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 9396

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 9538

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 9379

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 9548

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 9587

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 10204

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 9800

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 9513

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 9513

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 11496

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 12694

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 12814

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 12458

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 13002

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 12556

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 13559

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 12582

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 12664

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 12711

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 13650

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 13016

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 13294

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 13250

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 13262

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 15034

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1501323

Nu Online:

57

Leden:

0

Bezoekers:

57

Meer over bezoekers