DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 133307       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 21031

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 21603

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 15110

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 17381

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 17186

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 13914

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 15806

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 15070

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 14395

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 13661

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 13554

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 14115

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 13924

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 15610

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 13606

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 13027

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 13343

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 13310

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 15031

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 13534

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 13255

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 13039

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 13201

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 13240

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 13669

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 12778

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 13058

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 13660

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 12738

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 14131

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 13895

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 12576

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 12464

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 13028

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 12961

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 13007

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 13000

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 13186

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 12743

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 12929

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 12801

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 13005

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 13122

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 12930

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 12645

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 12440

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 12550

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 12594

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 12652

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 12381

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 12056

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 11261

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 11364

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 11293

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 11368

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 11838

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11570

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 11636

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 11611

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 11301

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11052

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 11129

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 11341

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 11896

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 11114

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12512

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 11303

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 11252

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 11583

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 11250

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 10868

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 11192

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 11664

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 10897

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 11119

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 11080

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 11310

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11086

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 10888

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10586

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 10871

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 10783

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 10583

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 10931

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10699

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 10987

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10550

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 10815

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 10664

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10814

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 10577

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10693

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10593

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 10802

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 10902

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 11420

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11046

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10708

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10720

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 13662

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 15117

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 15034

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 14772

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 15371

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 14878

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 15850

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 14998

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 15022

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 15125

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 16049

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 15304

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 15636

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 15525

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 15510

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 17285

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1654312

Nu Online:

48

Leden:

0

Bezoekers:

48

Meer over bezoekers