DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 126302       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 18331

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 17452

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 12315

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 13357

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 13276

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 11112

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 11939

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 11650

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 11691

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 10863

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 10813

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 11274

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 11189

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 12809

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 10868

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 10256

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 10664

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 10642

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 12280

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 10794

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 10549

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 10305

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 10442

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 10440

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 10941

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 10112

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 10312

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 10902

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 10080

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 11457

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 11126

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 9971

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 9940

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 10342

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 10302

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 10357

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 10310

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 10523

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 10139

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 10385

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 10240

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 10296

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 10357

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 10313

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 10106

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 9823

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 9923

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 10010

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 10120

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 9846

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 9736

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 9515

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 9393

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 9497

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 9600

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 9925

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 9758

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 9729

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 9738

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 9476

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 9408

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 9358

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 9582

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 10162

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 9373

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 10702

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 9531

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 9550

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 9765

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 9492

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 9146

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 9448

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 9809

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 9219

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 9315

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 9183

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 9532

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 9377

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 9142

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 8834

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 9073

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 9128

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 8759

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 9200

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 9030

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 9267

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 8860

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 9048

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 8777

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 9127

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 8858

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 9011

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 8851

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8955

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 9014

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 9656

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 9262

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8991

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 9009

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 10681

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 11900

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 12022

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 11636

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 12168

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 11761

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 12747

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 11769

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 11823

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 11908

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 12824

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 12210

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 12375

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 12469

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 12418

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 14237

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1464383

Nu Online:

127

Leden:

0

Bezoekers:

127

Meer over bezoekers