DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 124346       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 17573

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 16537

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 11555

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 12536

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 12400

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 10384

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 11056

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 10799

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10890

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 10071

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 10050

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 10477

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 10397

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11991

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 10117

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 9475

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9897

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9828

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 11520

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 10042

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9777

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 9521

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 9671

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 9665

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 10176

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 9315

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 9543

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 10111

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 9324

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10659

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10385

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 9209

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 9206

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 9589

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 9528

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 9609

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 9586

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9780

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 9390

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 9617

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 9504

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 9571

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 9574

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 9576

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 9391

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 9058

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 9206

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 9256

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 9341

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 9085

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 9037

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8871

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8708

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8875

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8957

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 9268

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 9116

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 9090

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 9054

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8811

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8724

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8707

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8948

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 9516

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8711

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 10052

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8855

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8935

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 9095

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8814

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 8498

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8803

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 9169

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8572

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8667

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8542

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8897

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8719

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8471

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 8197

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8425

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8483

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 8105

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8581

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8369

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8614

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 8202

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8396

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 8127

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8482

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 8204

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8392

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 8199

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8310

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 8369

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8978

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 8623

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8349

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 8357

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9832

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10905

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 11018

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 10631

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 11149

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10807

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 11749

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 10800

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10877

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10913

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11841

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 11213

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 11338

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 11484

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 11383

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 13211

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1443998

Nu Online:

140

Leden:

0

Bezoekers:

140

Meer over bezoekers