DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 134865       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 21673

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 22543

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 15783

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 18326

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 18203

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 14538

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 16956

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 15899

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 15016

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 14365

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 14114

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 14774

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 14557

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 16221

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 14373

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 13898

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 13913

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 13876

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 15747

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 14053

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 13826

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 13664

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 13761

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 13800

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 14193

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 13287

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 13708

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 14219

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 13285

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 14635

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 14446

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 13188

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 12964

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 13595

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 13496

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 13608

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 13605

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 13743

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 13323

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 13457

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 13316

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 13541

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 13676

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 13675

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 13138

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 12948

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 13077

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 13097

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 13158

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 12875

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 12513

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 11561

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 11693

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 11602

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 11676

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12145

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11857

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 12070

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 11928

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 11603

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11329

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 11572

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 11742

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 12186

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 11406

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12824

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 11597

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 11683

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 11891

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 11542

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11152

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 11490

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 11999

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 11174

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 11427

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 11405

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 11588

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11373

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11188

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10870

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11195

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11061

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 10968

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11200

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10990

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 11260

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10838

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 11083

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 10975

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 11094

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 10906

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10982

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10866

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 11091

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11206

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 11814

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11334

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10967

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10980

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 14291

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 15782

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 15690

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 15468

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 16052

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 15564

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 16543

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 15713

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 15717

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 15854

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 16720

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 16070

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 16352

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 16240

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 16226

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 18008

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1701651

Nu Online:

124

Leden:

0

Bezoekers:

124

Meer over bezoekers