DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 126714       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 18525

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 17697

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 12511

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 13577

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 13493

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 11307

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 12153

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 11864

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 11894

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 11057

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 11010

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 11469

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 11391

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 13018

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 11069

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 10443

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 10874

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 10841

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 12471

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 10986

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 10749

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 10501

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 10636

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 10631

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 11128

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 10315

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 10526

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 11105

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 10273

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 11645

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 11306

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 10169

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 10124

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 10538

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 10508

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 10553

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 10522

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 10719

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 10338

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 10578

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 10423

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 10478

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 10556

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 10514

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 10287

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 10027

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 10105

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 10181

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 10303

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 10027

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 9899

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 9678

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 9553

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 9632

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 9754

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 10090

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 9918

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 9882

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 9906

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 9640

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 9554

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 9518

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 9730

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 10315

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 9528

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 10850

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 9684

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 9697

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 9922

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 9651

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 9303

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 9596

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 9961

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 9373

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 9474

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 9337

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 9678

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 9519

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 9309

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 8982

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 9226

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 9281

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 8924

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 9347

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 9188

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 9410

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 9016

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 9195

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 8932

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 9289

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 9017

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 9169

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 9008

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 9108

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 9175

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 9817

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 9409

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 9152

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 9149

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 10903

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 12123

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 12216

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 11852

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 12388

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 11982

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 12963

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 11992

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 12026

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 12111

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 13055

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 12417

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 12611

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 12682

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 12647

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 14451

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1473353

Nu Online:

193

Leden:

0

Bezoekers:

193

Meer over bezoekers