DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 125325       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 17998

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 17067

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 11976

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 13007

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 12887

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 10789

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 11532

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 11286

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 11350

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 10531

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 10473

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 10923

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 10827

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 12464

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 10546

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 9914

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 10328

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 10269

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 11941

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 10468

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 10201

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 9962

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 10115

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 10108

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 10609

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 9753

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 9972

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 10538

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 9748

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 11095

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10791

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 9639

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 9616

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 10016

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 9963

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 10051

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 9998

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 10181

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 9796

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 10059

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 9913

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 9992

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 10001

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 9987

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 9783

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 9474

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 9616

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 9665

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 9793

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 9501

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 9434

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 9232

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 9089

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 9223

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 9309

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 9634

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 9464

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 9443

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 9417

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 9181

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 9094

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 9052

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 9292

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 9887

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 9075

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 10415

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 9237

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 9265

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 9450

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 9181

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 8862

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 9164

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 9526

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8932

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 9021

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8898

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 9271

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 9086

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8837

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 8543

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8761

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8848

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 8457

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8927

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8725

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8977

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 8574

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8756

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 8479

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8828

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 8571

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8740

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 8558

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8675

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 8716

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 9337

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 8977

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8704

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 8709

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 10318

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 11437

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 11553

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 11175

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 11698

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 11310

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 12285

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 11317

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 11388

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 11454

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 12373

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 11761

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 11886

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 11988

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 11948

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 13756

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1454641

Nu Online:

206

Leden:

0

Bezoekers:

206

Meer over bezoekers