DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 124885       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 17795

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 16829

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 11766

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 12795

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 12659

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 10588

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 11316

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 11068

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 11128

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 10306

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 10274

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 10702

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 10618

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 12240

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 10333

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 9700

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 10126

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 10050

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 11739

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 10260

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 10007

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 9749

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 9905

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 9886

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 10395

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 9532

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 9768

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 10332

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 9556

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10889

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10588

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 9431

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 9418

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 9810

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 9754

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 9842

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 9797

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9982

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 9595

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 9844

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 9710

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 9779

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 9791

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 9788

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 9592

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 9269

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 9416

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 9471

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 9564

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 9302

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 9233

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 9052

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8902

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 9055

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 9134

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 9457

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 9293

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 9266

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 9232

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 9000

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8912

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8884

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 9124

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 9703

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8898

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 10237

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 9047

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 9099

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 9272

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8994

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 8687

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8989

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 9356

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8750

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8848

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8724

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 9087

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8896

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8652

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 8371

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8594

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8665

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 8284

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8758

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8544

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8805

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 8395

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8579

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 8302

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8658

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 8398

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8565

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 8386

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8494

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 8541

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 9154

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 8804

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8531

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 8526

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 10097

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 11165

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 11310

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 10913

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 11427

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 11069

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 12016

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 11077

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 11133

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 11189

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 12107

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 11492

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 11612

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 11736

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 11674

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 13500

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1449010

Nu Online:

174

Leden:

0

Bezoekers:

174

Meer over bezoekers