DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 138531       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 23181

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 24755

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 17222

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 20482

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 20349

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 16025

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 19232

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 17649

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 16488

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 15876

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 15566

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 16301

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 16012

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 17657

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 15822

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 15385

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 15346

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 15273

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 17172

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 15468

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 15297

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 15094

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 15210

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 15235

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 15488

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 14658

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 15063

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 15607

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 14644

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 15969

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 15775

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 14553

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 14308

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 14991

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 14867

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 14942

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 14942

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 15105

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 14640

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 14838

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 14577

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 14881

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 15020

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 15008

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 14449

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 14220

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 14381

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 14379

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 14421

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 14138

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 13736

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 12457

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12534

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 12470

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12492

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12932

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 12726

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 12960

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12757

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 12409

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 12106

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 12427

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12552

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 12999

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 12215

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13617

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 12413

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 12451

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12676

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 12322

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11880

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 12274

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 12840

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 12014

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 12222

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 12158

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 12518

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 12134

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11975

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11673

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11964

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11811

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 11757

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11984

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11732

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 12033

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11588

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 11865

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11744

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 11891

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11712

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 11748

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11646

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 11892

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11987

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12558

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 12106

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 11727

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11681

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 15871

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 17421

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 17381

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 17172

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 17778

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 17291

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 18141

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 17410

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 17399

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 17529

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 18347

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 17736

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 18343

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 17978

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 17920

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 19736

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1783365

Nu Online:

46

Leden:

0

Bezoekers:

46

Meer over bezoekers