DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» vers :De Dageraad (Al-Fadjr).

 »   Voorpagina » Koran Kariem-NL

Titel : De Dageraad (Al-Fadjr).
Titel : 089

De Dageraad (Al-Fadjr).

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 30 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de dageraad,

2. En de tien nachten,

3. En het even en het oneven

4. En de nacht als deze vervaagt;

5. Daarin is zeker genoeg bewijs voor een man van begrip.

6. Weet gij niet hoe uw Heer met de Aad handelde?

7. Het volk van Iram dat verheven gebouwen bezat,

8. Wier gelijken nog in geen enkele stad zijn voortgebracht,

9. En met de Samoed die de rotsen in het dal uithieuwen?

10. En met Pharao, de heer der grote scharen?

11. Die zich in de steden aan overtreding overgaven.

12. En veel verderf daarin aanrichtten.

13. Daarom, deed uw Heer een roede der kastijding over hen nederdalen.

14. Voorwaar, uw Heer is waakzaam.

15. Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem beproeft door hem te roemen en door hem gunsten te bewijzen, dan zegt hij: "Mijn Heer heeft mij geëerd."

16. Maar wanneer Hij hem beproeft door hem in zijn levensonderhoud te beperken, zegt hij: "Mijn Heer heeft mij onteerd."

17. Neen, maar gij ontziet de wees niet.

18. Noch spoort elkander aan, de armen te voeden,

19. En gij verslindt het erfdeel in zijn geheel

20. En gij houdt te veel van weelde.

21. Neen, wanneer de aarde aan stukken wordt geschud,

22. En uw Heer komt en de engelen in rijen gerangschikt zijn,

23. Op die Dag zal de hel (hem) worden getoond; op die Dag zal de mens de vermaning willen volgen, maar hoe zal de vermaning hem kunnen baten?

24. Hij zal zeggen: "o had ik (vroeger), voor dit leven iets verricht."

25. Niemand straft zoals Hij op die Dag zal straffen.

26. Noch boeit iemand zoals Hij zal boeien.

27. Maar gij, o ziel in vrede!

28. Keer tot uw Heer terug, verblijd in Allah's welbehagen.

29. Ga daarom in onder Mijn dienaren,

30. En ga Mijn paradijs binnen.

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 10/05/2008

  Gelezen: 12231

 Afdrukken    Print


Nieuwe Koran Kariem-NL

   
  De Mensheid(An-Naas).

  Koran Kariem-NL

   
  De Dauw (Al-Falaq).

  Koran Kariem-NL

   
  Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

  Koran Kariem-NL

   
  De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

  Koran Kariem-NL

   
  De Overwinning (An-Nasr).

  Koran Kariem-NL

   
  De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

  Koran Kariem-NL

   
  Overvloed (Al-Kauthar).

  Koran Kariem-NL

   
  De Noden van Buren (Al-Maaoen).

  Koran Kariem-NL

   
  Qoraisj.

  Koran Kariem-NL

   
  De Olifant (Al-Fiel).

  Koran Kariem-NL

   
  De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

  Koran Kariem-NL

   
  De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

  Koran Kariem-NL

   
  Opstapelen (At-Takaathor).

  Koran Kariem-NL

   
  De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

  Koran Kariem-NL

   
  Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

  Koran Kariem-NL

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1801287

Nu Online:

102

Leden:

0

Bezoekers:

102

Meer over bezoekers