DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» vers :De Allehoogste (Al-Ala).

 »   Voorpagina » Koran Kariem-NL

Titel : De Allehoogste (Al-Ala).
Titel : 087

De Allehoogste (Al-Ala).

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 19 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Verheerlijk de Naam van uw Heer, de Allerhoogste.

2. Die schept en vervolmaakt,

3. En Die bepaalt en leidt,

4. En Die het gewas voortbrengt,

5. En het dan doet verdorren.

6. Wij zullen u weldra onderwijzen zodat gij het niet vergeet -

7. Behalve wat Allah wil - Voorwaar, Hij kent het openlijke en het verborgene.

8. En Wij zullen uw weg effenen tot gemak.

9. Maak (anderen) daarom indachtig, voorzeker dit is nuttig.

10. Hij die vreest zal er lering uit trekken;

11. Maar de rampzalige zal zich ervan afwenden,

12. Die het grote Vuur zal binnengaan,

13. Waarin hij noch sterven noch leven zal.

14. Voorzeker, geslaagd is hij die zich loutert.

15. En die de naam van zijn Heer gedenkt en bidt.

16. Maar gij verkiest het leven dezer wereld,

17. Ofschoon het Hiernamaals beter en van langere duur is.

18. Voorzeker, dit is in vroegere geschriften vermeld,

19. De geschriften van Abraham en Mozes.

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 10/05/2008

  Gelezen: 12232

 Afdrukken    Print


Nieuwe Koran Kariem-NL

   
  De Mensheid(An-Naas).

  Koran Kariem-NL

   
  De Dauw (Al-Falaq).

  Koran Kariem-NL

   
  Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

  Koran Kariem-NL

   
  De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

  Koran Kariem-NL

   
  De Overwinning (An-Nasr).

  Koran Kariem-NL

   
  De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

  Koran Kariem-NL

   
  Overvloed (Al-Kauthar).

  Koran Kariem-NL

   
  De Noden van Buren (Al-Maaoen).

  Koran Kariem-NL

   
  Qoraisj.

  Koran Kariem-NL

   
  De Olifant (Al-Fiel).

  Koran Kariem-NL

   
  De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

  Koran Kariem-NL

   
  De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

  Koran Kariem-NL

   
  Opstapelen (At-Takaathor).

  Koran Kariem-NL

   
  De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

  Koran Kariem-NL

   
  Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

  Koran Kariem-NL

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1801287

Nu Online:

94

Leden:

0

Bezoekers:

94

Meer over bezoekers