DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» vers :Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 »   Voorpagina » Koran Kariem-NL

Titel : Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).
Titel : 088

Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 26 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Heeft het nieuws van de overweldigende (gebeurtenis) u bereikt?

2. Op die Dag zullen sommige aangezichten terneergeslagen zijn,

3. Zwoegend, zich afmattende,

4. Zij zullen in een vreselijk Vuur branden,

5. Hun zal uit een kokende bron te drinken worden gegeven,

6. Zij zullen geen voedsel krijgen, behalve van doornen,

7. Dat noch voedzaam zal zijn noch tegen de honger zal baten.

8. Op die Dag zullen andere aangezichten verblijd zijn.

9. Weltevreden met hun streven.

10. In een verheven tuin

11. Waarin zij geen ijdele (taal) zullen horen,

12. Waarin een stromende bron is,

13. Waarin hoge rustbanken opgericht zijn,

14. En drinkschalen gereed gezet,

15. En kussens gerangschikt,

16. En tapijten uitgespreid.

17. Zien zij niet naar de wolken, hoe zij gevormd worden?

18. En naar de hemel, hoe deze hoog verheven werd?

19. En naar de bergen, hoe zij opgericht werden?

20. En naar de aarde, hoe zij uitgespreid werd?

21. Vermaant hen daarom want gij zijt slechts een vermaner;

22. Gij zijt geen waker over hen.

23. Maar hij die zich afwendt en niet gelooft,

24. Allah zal hem straffen met de strengste straf.

25. Voorwaar, hun terugkeer is tot Ons.

26. Dan zullen Wij rekenschap van hen vragen.

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 10/05/2008

  Gelezen: 12081

 Afdrukken    Print


Nieuwe Koran Kariem-NL

   
  De Mensheid(An-Naas).

  Koran Kariem-NL

   
  De Dauw (Al-Falaq).

  Koran Kariem-NL

   
  Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

  Koran Kariem-NL

   
  De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

  Koran Kariem-NL

   
  De Overwinning (An-Nasr).

  Koran Kariem-NL

   
  De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

  Koran Kariem-NL

   
  Overvloed (Al-Kauthar).

  Koran Kariem-NL

   
  De Noden van Buren (Al-Maaoen).

  Koran Kariem-NL

   
  Qoraisj.

  Koran Kariem-NL

   
  De Olifant (Al-Fiel).

  Koran Kariem-NL

   
  De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

  Koran Kariem-NL

   
  De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

  Koran Kariem-NL

   
  Opstapelen (At-Takaathor).

  Koran Kariem-NL

   
  De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

  Koran Kariem-NL

   
  Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

  Koran Kariem-NL

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1801287

Nu Online:

55

Leden:

0

Bezoekers:

55

Meer over bezoekers