DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» vers :An-Naziaat.

 »   Voorpagina » Koran Kariem-NL

Titel : An-Naziaat.
Titel : 079

An-Naziaat.

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 46 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij hen die zich volledig inspannen,

2. En bij hen die hun werk met vreugde verrichten,

3. En bij hen die snelle vorderingen maken.

4. En bij hen die de eersten willen zijn

5. En bij hen die de zaak regelen.

6. De Dag waarop de bevende (aarde) zal beven,

7. Hierop zal volgen, wat volgen moet.

8. Op die Dag zullen de harten kloppen.

9. En de ogen zullen nedergeslagen zijn.

10. Zij (de ongelovigen) zeggen: "Zullen wij werkelijk tot onze vroegere toestand worden teruggebracht,

11. Zelfs al zijn wij vergane beenderen geworden?"

12. Zij zeggen: "Dan zou deze opstanding een ondergang zijn."

13. Daar is slechts één dreigende roep.

14. En ziet, zij zijn opgewekt.

15. Heeft het verhaal van Mozes u niet bereikt?

16. Toen zijn Heer hem in het heilige dal van Towa toeriep, (zeggende):

17. "Ga naar Pharao; want hij is opstandig.

18. En zeg tot hem: Zoudt gij u willen reinigen?

19. En ik zal u tot uw Heer leiden opdat gij Hem moogt vrezen."

20. Toen toonde hij hem (Pharao) het grote teken,

21. Maar deze verwierp het en gehoorzaamde niet;

22. Maar wendde zich daarna haastig af.

23. En hij (Pharao) verzamelde de zijnen en riep uit:

24. (Zeggende), "Ik ben uw Heer de Allerhoogste."

25. Daarop greep Allah hem aan met een voorbeeldige straf voor de toekomst en voor die tijd.

26. Waarlijk daarin is een les voor hem die vreest.

27. Zijt gij moeilijker te scheppen dan de hemel die Hij heeft gebouwd?

28. Hij verhief hem hoog en maakte hem volmaakt.

29. En Hij maakte de nacht donker en bracht het daglicht voort;

30. En ook de aarde spreidde hij uit.

31. Daaruit bracht Hij water en weide voort.

32. En Hij maakte de bergen onwrikbaar.

33. Een voorziening voor u en voor uw vee.

34. Maar als de grote ramp zal komen,

35. De Dag waarop de mens zich zal herinneren hetgeen hij heeft gedaan,

36. En de hel zal zichtbaar gemaakt worden voor hem die ziet.

37. Dan zal (voor hem) die opstandig is geweest,

38. En die het leven dezer wereld verkoos,

39. Brandend Vuur zijn tehuis zijn.

40. Doch voor hem die vreesde voor zijn Heer te staan, en die zijn ziel van begeerten onthield,

41. Zal het paradijs zeker zijn verblijf zijn.

42. Zij vragen u omtrent het Uur: "Wanneer zal het komen?"

43. Maar datgene waarmede gij u bezighoudt

44. De uitkomst daarvan is bij uw Heer.

45. Gij zijt slechts een waarschuwer voor hem die vreest.

46. Op de dag waarop zij dit zullen zien, (zal het zijn) alsof zij slechts een avond of een morgen (op de aarde) hadden vertoefd.

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 10/05/2008

  Gelezen: 11987

 Afdrukken    Print


Nieuwe Koran Kariem-NL

   
  De Mensheid(An-Naas).

  Koran Kariem-NL

   
  De Dauw (Al-Falaq).

  Koran Kariem-NL

   
  Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

  Koran Kariem-NL

   
  De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

  Koran Kariem-NL

   
  De Overwinning (An-Nasr).

  Koran Kariem-NL

   
  De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

  Koran Kariem-NL

   
  Overvloed (Al-Kauthar).

  Koran Kariem-NL

   
  De Noden van Buren (Al-Maaoen).

  Koran Kariem-NL

   
  Qoraisj.

  Koran Kariem-NL

   
  De Olifant (Al-Fiel).

  Koran Kariem-NL

   
  De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

  Koran Kariem-NL

   
  De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

  Koran Kariem-NL

   
  Opstapelen (At-Takaathor).

  Koran Kariem-NL

   
  De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

  Koran Kariem-NL

   
  Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

  Koran Kariem-NL

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1801287

Nu Online:

53

Leden:

0

Bezoekers:

53

Meer over bezoekers