DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» vers :Het Klievende (Al-Infitaar).

 »   Voorpagina » Koran Kariem-NL

Titel : Het Klievende (Al-Infitaar).
Titel : 082

Het Klievende (Al-Infitaar).

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 19 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Wanneer de hemel wordt gespleten,

2. En wanneer de sterren verstrooid worden,

3. En wanneer de zeëen worden geledigd,

4. En wanneer de graven worden geopend,

5. Zal iedere ziel weten wat zij heeft vooruitgezonden en wat zij achterwege heeft gelaten.

6. O mens, wat heeft u bedrogen omtrent uw Heer, de Genadige,

7. Die u schiep, daarna voltooide en u de juiste verhoudingen gaf?

8. Hij heeft u gevormd in een vorm, die Hem behaagde.

9. Neen, gij loochent het Oordeel.

10. Maar voorzeker er zijn bewakers over u.

11. Eerwaarde schrijvers,

12. Die weten wat gij doet.

13. Voorwaar, de deugdzamen zijn omringd door zegeningen

14. En de slechten zijn omringd door de hel,

15. Daarin zullen zij verbranden op de Dag des Oordeels;

16. En zij zullen er niet aan kunnen ontsnappen.

17. En wat weet gij er van wat de Dag des Oordeels is?

18. Nogmaals, wat weet gij er van wat de Dag des Oordeels is?

19. De Dag waarop een ziel iets vermag voor een andere ziel! Op die Dag berust het gebod alleen bij Allah.

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 10/05/2008

  Gelezen: 12123

 Afdrukken    Print


Nieuwe Koran Kariem-NL

   
  De Mensheid(An-Naas).

  Koran Kariem-NL

   
  De Dauw (Al-Falaq).

  Koran Kariem-NL

   
  Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

  Koran Kariem-NL

   
  De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

  Koran Kariem-NL

   
  De Overwinning (An-Nasr).

  Koran Kariem-NL

   
  De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

  Koran Kariem-NL

   
  Overvloed (Al-Kauthar).

  Koran Kariem-NL

   
  De Noden van Buren (Al-Maaoen).

  Koran Kariem-NL

   
  Qoraisj.

  Koran Kariem-NL

   
  De Olifant (Al-Fiel).

  Koran Kariem-NL

   
  De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

  Koran Kariem-NL

   
  De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

  Koran Kariem-NL

   
  Opstapelen (At-Takaathor).

  Koran Kariem-NL

   
  De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

  Koran Kariem-NL

   
  Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

  Koran Kariem-NL

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1801288

Nu Online:

60

Leden:

0

Bezoekers:

60

Meer over bezoekers