DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 40355       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

6114

516

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

12033

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3613

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

3254

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2538

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2554

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2461

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

2400

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2971

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2825

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

2417

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3458

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

2363

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2548

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

2229

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2552

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

2305

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3606

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

3066

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

2379

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

2257

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

2403

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

2292

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

2342

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

2151

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

2125

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

2314

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

2088

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

2262

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

2171

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

2168

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

2231

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

2011

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

2156

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

2274

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

3316

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

2180

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

2117

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

2117

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

2162

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1973

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

2062

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

2265

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

2093

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

2177

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

2018

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

2455

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

2181

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

2149

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

2088

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1922

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1914

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2059

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1984

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2616

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2392

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2083

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1868

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1872

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1967

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1879

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1923

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1960

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2026

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2007

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2002

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2274

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1912

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1918

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1913

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2040

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2108

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1964

51

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2095

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1994

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2043

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2122

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1946

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2140

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1904

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1880

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1993

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1924

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2060

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2047

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2160

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2233

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2389

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2088

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2581

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2137

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2164

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2271

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2070

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2167

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2079

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2232

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2126

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1880

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2135

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2164

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2035

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2135

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2165

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2104

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2192

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2195

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2138

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2261

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2111

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2372

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2192

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2290

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2456

140

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1457984

Nu Online:

166

Leden:

0

Bezoekers:

166

Meer over bezoekers