DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 40754       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

6243

517

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

12170

1043

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3718

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

3374

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2652

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2664

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2582

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

2513

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

3087

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2951

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

2527

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3580

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

2502

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2649

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

2363

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2666

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

2420

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3722

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

3184

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

2496

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

2387

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

2516

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

2440

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

2452

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

2280

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

2218

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

2405

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

2189

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

2346

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

2288

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

2270

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

2333

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

2121

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

2258

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

2365

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

3430

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

2281

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

2199

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

2211

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

2260

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

2077

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

2167

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

2350

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

2171

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

2297

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

2127

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

2566

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

2274

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

2225

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

2165

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1974

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1972

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2113

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

2044

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2679

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2465

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2139

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1921

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1936

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

2030

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1939

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1983

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

2014

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2087

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2064

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2064

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2335

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1975

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1967

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1971

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2091

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2165

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

2028

51

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2147

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2045

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2096

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2179

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

2007

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2190

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1961

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1938

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

2047

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1977

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2108

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2102

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2225

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2288

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2448

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2137

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2631

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2198

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2229

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2331

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2137

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2220

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2134

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2287

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2184

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1929

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2185

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2225

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2088

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2201

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2235

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2161

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2246

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2250

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2190

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2321

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2164

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2430

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2245

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2350

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2526

140

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1473355

Nu Online:

71

Leden:

0

Bezoekers:

71

Meer over bezoekers