DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrahman Sodayssi

Aantal Bezoekers : 39542       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrahman Sodayssi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5894

516

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

11806

1042

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3393

226

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

3042

195

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2339

122

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2349

76

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2246

92

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

2184

77

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2753

98

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2597

98

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

2207

71

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3241

161

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

2124

58

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2324

85

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

2011

52

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2338

48

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

2094

59

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3391

183

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2839

122

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

2175

65

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

2047

63

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

2203

55

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

2075

48

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

2140

60

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1955

40

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1933

44

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

2120

43

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1875

43

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

2051

44

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1966

47

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1971

42

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

2044

40

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1833

36

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1964

38

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

2072

46

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

3096

178

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1980

38

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1920

38

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1915

39

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1965

34

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1772

33

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1871

32

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

2073

35

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1896

36

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1958

38

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1816

42

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

2248

50

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1981

60

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1942

35

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1951

52

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1817

39

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1824

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1943

35

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1878

36

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2513

90

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2300

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1987

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1777

36

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1770

39

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1851

40

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1781

37

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1822

44

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1858

35

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1926

35

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1908

40

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1902

38

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2164

85

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1808

49

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1830

46

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1809

53

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1948

55

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1995

57

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1863

50

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1996

48

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1897

50

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1946

51

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2023

66

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1843

55

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2047

62

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1806

59

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1780

54

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1897

70

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1836

54

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1972

68

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1963

71

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2051

92

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2138

90

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2264

86

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1996

79

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1962

83

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2023

77

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2066

83

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2177

76

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1969

79

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2081

88

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1982

88

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2137

97

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2029

90

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1789

61

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2039

95

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2067

90

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1946

100

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2022

89

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2060

98

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2008

100

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2071

100

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2100

100

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2033

97

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2168

105

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2025

89

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2278

101

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2096

101

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2192

115

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2353

140

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1439923

Nu Online:

131

Leden:

0

Bezoekers:

131

Meer over bezoekers