DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdellah Awad Aljahani

Aantal Bezoekers : 18150       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdellah Awad Aljahani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3186

128

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3561

261

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2331

50

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2175

50

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1976

23

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1954

25

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1983

21

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1896

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1957

23

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1913

17

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1854

16

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2184

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

2047

16

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1760

14

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1907

12

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1874

13

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1834

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2240

59

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2035

29

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1859

12

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1928

13

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1924

10

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1828

16

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

2021

13

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1845

10

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1876

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1740

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1785

9

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1999

9

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1709

9

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1893

11

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

2076

10

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1884

10

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1830

9

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1918

9

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

2008

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1785

10

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1785

9

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1745

8

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1938

10

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1782

9

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1881

8

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1868

7

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1800

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1668

10

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1828

9

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1791

11

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1723

10

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1801

8

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1749

11

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1809

9

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1733

11

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1646

9

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1806

9

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1761

13

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1703

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1734

10

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1923

9

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1785

8

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1752

7

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1851

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1702

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1752

9

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1697

9

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1707

10

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1835

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1974

25

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1759

12

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1860

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1901

8

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1816

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1777

13

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1606

9

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1659

11

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1717

12

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1689

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1792

8

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1830

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1697

13

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1684

14

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1705

11

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1683

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1774

14

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1682

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1686

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1724

14

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1687

13

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1844

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1841

15

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1748

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1721

19

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1787

19

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1887

16

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1765

16

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1815

20

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1720

16

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1854

18

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1869

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1707

16

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1763

15

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1916

19

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1807

13

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1754

17

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1720

19

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1752

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1894

16

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1843

20

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1722

17

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1774

19

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1693

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1793

21

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1803

17

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1625

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1763

24

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1439919

Nu Online:

115

Leden:

0

Bezoekers:

115

Meer over bezoekers