DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdellah Awad Aljahani

Aantal Bezoekers : 18975       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdellah Awad Aljahani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3391

128

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3767

261

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2554

50

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2380

50

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2200

23

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2175

25

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2197

21

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

2123

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2179

23

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2116

17

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

2052

16

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2393

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

2253

16

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1983

14

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

2125

12

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2103

13

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

2059

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2447

59

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2236

29

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

2077

12

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

2144

13

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

2141

10

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

2028

16

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

2222

13

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

2043

10

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

2091

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1946

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1993

9

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

2219

9

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1933

9

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

2102

11

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

2286

10

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

2093

10

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

2029

9

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

2124

9

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

2213

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

2000

10

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1995

9

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1962

8

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

2136

10

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1981

9

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

2087

8

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

2079

7

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

2002

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1859

10

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

2022

9

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1997

11

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1912

10

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1989

8

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1870

11

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1913

9

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1828

11

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1749

9

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1917

9

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1850

13

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1801

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1825

10

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

2014

9

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1891

8

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1844

7

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1966

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1802

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1839

9

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1797

9

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1815

10

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1934

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2069

25

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1849

12

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1966

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1996

8

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1919

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1878

13

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1707

9

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1747

11

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1813

12

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1789

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1889

8

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1922

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1795

13

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1784

14

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1804

11

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1773

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1870

14

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1780

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1791

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1830

14

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1787

13

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1939

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1944

15

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1842

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1825

19

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1885

19

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1978

16

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1860

16

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1914

20

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1811

16

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1944

18

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1981

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1793

16

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1857

15

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2015

19

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1902

13

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1853

17

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1821

19

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1854

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1978

16

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1942

20

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1814

17

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1882

19

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1781

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1887

21

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1889

17

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1715

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1864

24

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1457983

Nu Online:

170

Leden:

0

Bezoekers:

170

Meer over bezoekers