DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 19070       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2855

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3561

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2310

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2338

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2051

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2152

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2030

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1958

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2154

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2091

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

2062

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2285

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

2026

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1899

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

2026

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1924

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

2018

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2319

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2275

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

2203

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1994

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1910

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1903

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1969

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1922

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1904

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1975

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1885

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

2004

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1975

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1935

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1982

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1800

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1797

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1977

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1900

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1959

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1943

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1994

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1800

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1889

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

2026

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1880

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1889

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1825

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1909

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1942

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1858

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1927

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1697

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1821

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1779

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1770

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1942

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1677

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1789

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1839

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1745

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1816

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1685

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1760

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1668

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1742

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1697

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1649

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1806

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1744

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1745

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1674

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1724

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1770

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1786

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1927

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1816

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1825

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1933

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1732

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1738

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1658

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1861

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1694

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1790

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1840

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1757

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1802

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1783

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1788

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1764

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1840

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1802

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1957

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1849

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1811

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1813

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1889

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1777

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1758

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1828

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1720

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1774

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1854

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1858

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1851

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1819

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1737

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1793

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1706

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1789

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1820

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1789

15

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1804

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1903

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1913

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1836

22

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1457985

Nu Online:

154

Leden:

0

Bezoekers:

154

Meer over bezoekers