DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 19834       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3083

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3781

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2543

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2608

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2259

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2395

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2251

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

2169

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2364

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2317

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

2287

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2499

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

2248

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2139

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

2226

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2142

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

2235

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2538

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2497

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

2413

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

2208

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

2134

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

2112

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

2192

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

2165

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

2104

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

2165

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

2099

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

2216

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

2221

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

2136

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

2189

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

2001

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

2013

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

2220

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

2091

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

2154

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

2130

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

2200

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

2003

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

2083

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

2215

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

2071

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

2091

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

2023

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2087

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

2143

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

2045

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

2143

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1826

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1950

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1921

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1887

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2070

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1798

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1929

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1952

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1878

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1953

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1810

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1870

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1787

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1867

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1832

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1763

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1941

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1878

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1871

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1810

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1843

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1893

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1920

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2044

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1938

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1955

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2069

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1864

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1886

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1792

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2000

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1810

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1927

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1966

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1898

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1911

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1904

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1926

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1906

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1980

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1927

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2094

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1972

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1944

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1944

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2030

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1918

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1901

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1962

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1840

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1923

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1976

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1996

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1968

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1938

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1881

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1920

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1828

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1920

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1955

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1928

15

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1926

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2034

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2055

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1970

22

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1486540

Nu Online:

37

Leden:

0

Bezoekers:

37

Meer over bezoekers