DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 18189       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2670

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3378

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2102

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2118

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1870

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1948

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1815

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1767

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1954

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1899

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1868

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2090

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1839

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1701

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1835

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1723

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1816

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2120

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2066

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1993

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1792

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1713

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1703

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1774

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1719

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1724

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1785

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1680

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1802

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1772

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1752

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1779

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1625

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1622

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1787

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1706

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1771

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1735

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1805

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1614

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1691

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1832

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1688

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1695

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1641

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1740

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1758

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1687

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1738

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1569

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1718

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1673

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1670

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1833

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1563

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1682

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1749

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1642

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1711

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1588

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1668

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1574

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1634

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1593

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1561

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1699

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1647

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1645

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1561

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1623

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1663

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1684

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1827

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1711

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1725

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1832

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1630

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1633

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1552

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1761

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1595

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1681

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1742

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1659

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1703

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1681

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1683

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1662

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1737

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1699

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1850

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1742

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1710

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1719

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1781

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1682

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1654

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1726

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1628

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1668

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1750

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1756

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1755

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1727

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1633

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1685

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1607

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1705

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1715

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1679

15

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1699

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1788

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1809

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1739

22

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1439925

Nu Online:

129

Leden:

0

Bezoekers:

129

Meer over bezoekers