DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Ayoub

Aantal Bezoekers : 15423       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Ayoub

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2618

71

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2826

101

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2043

13

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2025

16

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1817

10

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1971

11

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2163

8

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

2056

6

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2077

6

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2220

6

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1987

6

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2297

13

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

2211

8

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2012

5

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1836

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1785

3

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1753

3

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1965

11

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1849

10

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1891

7

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1855

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1819

3

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1817

5

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1936

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1854

3

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1784

3

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1811

3

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1805

3

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1864

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1733

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1791

5

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

2068

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1898

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1871

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1647

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

2040

17

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1886

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1844

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1845

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1886

3

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1808

3

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1769

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1836

3

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1899

2

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1770

3

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1822

3

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1853

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1710

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1839

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1680

6

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1913

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1830

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1782

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1757

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1810

6

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1754

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1736

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1757

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1718

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1792

2

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1575

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1956

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1734

3

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1891

3

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1697

3

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1764

5

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1821

6

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1720

3

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1738

3

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1759

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1707

2

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1975

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1686

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1851

2

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1679

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1878

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1863

7

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1701

3

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1827

3

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1717

6

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1870

8

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1689

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1723

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1574

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1708

4

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1673

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1769

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1777

8

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2100

6

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1760

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1847

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1714

8

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1789

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1673

3

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1870

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1680

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1652

5

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1761

16

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1644

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1722

6

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1820

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1726

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1677

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1788

4

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1802

5

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1846

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1612

4

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1738

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1722

7

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1741

5

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1840

9

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1767

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1841

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1747

7

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1439919

Nu Online:

113

Leden:

0

Bezoekers:

113

Meer over bezoekers