DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelaziz Ahmed

Aantal Bezoekers : 18816       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelaziz Ahmed

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3302

68

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3259

73

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1996

16

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2024

19

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1907

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1829

11

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1738

10

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1712

12

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1871

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1893

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1821

7

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2011

22

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1742

6

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1679

8

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1708

4

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1803

4

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1800

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1745

14

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1900

5

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1680

7

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1661

5

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1728

4

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1727

5

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1700

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1580

4

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1622

4

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1615

5

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1606

3

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1620

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1689

6

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1613

6

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1652

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1590

7

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1659

5

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1738

7

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1775

12

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1770

7

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1582

3

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1640

3

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1542

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1623

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1607

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1510

3

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1505

6

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1539

4

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1607

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1655

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1622

5

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1568

4

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1667

6

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1579

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1580

3

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1633

3

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1644

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1662

7

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1505

6

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1504

3

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1554

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1580

5

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1708

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1493

4

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1567

7

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1519

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1507

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1622

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1560

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1582

7

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1636

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1574

4

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1538

6

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1716

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1612

8

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1711

6

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1505

4

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1521

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1525

4

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1600

6

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1597

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1735

8

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1590

6

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1458

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1500

5

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1544

5

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1606

10

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1622

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1513

9

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1666

7

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1770

5

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1560

5

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1531

4

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1601

4

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1524

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1488

5

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1646

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1566

5

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1578

4

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1625

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1569

4

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1668

5

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1645

4

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1619

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1454

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1487

7

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1582

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1541

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1640

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1453

5

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1615

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1622

6

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1636

5

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1571

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1576

6

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1676

6

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1678

6

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1439927

Nu Online:

134

Leden:

0

Bezoekers:

134

Meer over bezoekers