DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Jebriel

Aantal Bezoekers : 16806       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Jebriel

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2967

76

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3478

129

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2297

24

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2303

11

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2195

15

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2287

13

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2152

10

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

2049

11

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2176

8

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2096

10

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

2012

5

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2420

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

2198

5

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1919

8

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

2088

9

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2099

4

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

2217

4

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2353

22

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2135

8

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

2045

10

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

2144

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

2086

6

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

2085

4

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

2099

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

2156

3

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

2201

3

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1839

7

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

2039

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

2063

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1988

3

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1912

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

2235

4

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

2019

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

2191

3

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

2081

3

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

2171

17

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1993

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

2004

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1947

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1959

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

2150

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1975

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1995

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

2005

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

2001

0

« 046 »

 » Alahqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

2000

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1947

3

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1919

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

2079

5

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1818

4

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1828

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1864

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1839

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1825

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1850

5

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1921

3

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1772

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1832

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1718

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1900

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1802

4

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1809

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1775

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1787

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1832

3

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1915

3

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1848

10

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1735

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1629

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1730

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1824

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1980

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1849

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1841

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1810

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1842

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1691

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1882

6

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1992

1

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1928

8

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1877

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1828

2

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1895

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1984

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1972

4

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1949

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1745

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1923

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1913

5

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1829

4

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1901

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1783

6

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1943

4

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1908

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2032

11

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1955

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1962

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1787

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1923

6

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1868

5

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1845

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1964

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1776

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1912

5

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1784

5

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1808

5

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1995

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1787

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1805

7

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1890

4

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1839

8

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1761

5

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1760

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1859

5

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1473353

Nu Online:

179

Leden:

0

Bezoekers:

179

Meer over bezoekers