DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 25787       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3557

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

6504

532

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2699

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2440

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2221

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2057

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2048

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

2058

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2068

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2123

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1808

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2203

93

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1811

42

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1922

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1808

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1907

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

2040

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2740

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2282

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1893

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1867

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1846

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1779

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1995

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1860

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1771

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1914

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1846

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1855

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1727

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1818

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1796

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1664

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1736

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1859

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2486

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1724

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1901

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

2022

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1857

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1705

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1738

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1762

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1838

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1735

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1823

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1816

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1869

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1746

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1699

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1703

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1742

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1619

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1614

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1918

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1847

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1770

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1743

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1611

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1714

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1626

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1767

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1672

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1596

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1606

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1794

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2225

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1576

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1578

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1691

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1640

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1706

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1678

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1797

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1725

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1715

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1578

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1651

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1587

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1675

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1658

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1711

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1671

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1620

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1678

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1829

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1789

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1770

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1630

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1757

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1817

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1697

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1542

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1628

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1677

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1765

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1766

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1672

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1563

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1712

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1656

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1737

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1742

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1785

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1762

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1806

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1877

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1796

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1769

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1696

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1763

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1713

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1752

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1826

94

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1457984

Nu Online:

167

Leden:

0

Bezoekers:

167

Meer over bezoekers