DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 24980       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3378

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

6314

532

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2528

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2261

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2043

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1874

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1856

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1853

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1882

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1921

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1632

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2013

93

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1618

42

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1732

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1631

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1728

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1857

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2551

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2094

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1684

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1685

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1649

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1582

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1815

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1671

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1580

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1738

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1660

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1695

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1543

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1644

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1598

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1484

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1548

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1660

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2287

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1539

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1709

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1840

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1660

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1540

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1540

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1574

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1641

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1539

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1647

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1642

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1675

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1564

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1552

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1597

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1648

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1514

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1514

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1816

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1755

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1646

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1637

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1509

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1612

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1539

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1667

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1579

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1501

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1500

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1688

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2126

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1461

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1470

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1583

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1543

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1610

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1584

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1692

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1634

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1608

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1477

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1547

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1483

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1584

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1562

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1618

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1554

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1516

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1586

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1727

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1690

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1667

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1528

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1665

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1716

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1593

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1443

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1521

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1579

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1670

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1658

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1589

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1455

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1605

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1549

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1636

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1644

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1697

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1668

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1697

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1767

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1674

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1668

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1604

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1662

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1612

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1653

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1709

94

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1439924

Nu Online:

131

Leden:

0

Bezoekers:

131

Meer over bezoekers