DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Saber Abdelhakam

Aantal Bezoekers : 12415       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Saber Abdelhakam

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2006

25

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1957

32

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1739

9

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1687

7

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1707

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1700

5

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1665

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1597

3

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1751

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1760

5

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1651

6

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1690

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1717

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1617

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1504

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1512

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1589

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1607

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1587

3

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1613

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1564

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1541

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1631

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1652

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1611

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1579

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1549

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1538

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1621

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1512

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1524

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1570

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1519

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1539

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1556

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1605

6

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1672

4

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1613

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1525

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1552

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1458

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1521

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1546

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1529

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1502

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1618

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1494

1

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1427

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1455

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1578

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1630

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1523

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1569

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1481

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1408

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1532

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1598

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1457

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1443

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1486

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1502

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1566

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1651

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1649

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1387

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1568

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1549

3

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1514

3

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1546

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1467

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1605

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1452

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1635

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1543

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1543

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1587

1

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1616

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1549

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1570

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1568

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1484

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1535

6

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1658

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1637

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1575

2

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1592

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1571

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1534

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1487

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1488

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1514

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1562

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1704

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1674

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1627

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1615

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1551

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1490

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1544

1

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1506

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1539

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1507

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1569

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1533

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1455

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1528

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1566

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1584

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1675

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1624

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1441

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1650

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1509

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1548

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1439927

Nu Online:

130

Leden:

0

Bezoekers:

130

Meer over bezoekers