DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelwadoud Hanif

Aantal Bezoekers : 14642       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelwadoud Hanif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2373

76

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2657

61

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2056

18

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2046

20

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1978

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2043

17

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2052

8

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1981

10

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1856

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1923

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1976

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2081

21

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1898

8

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1864

9

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1914

7

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1916

7

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

2012

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1971

16

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2089

17

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1857

14

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1863

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1878

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1844

9

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1753

11

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1866

7

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1892

8

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1758

8

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1947

5

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1787

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1822

5

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1826

5

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1843

3

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1698

3

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1876

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1887

4

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1730

8

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1872

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1760

5

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1765

4

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1869

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1766

5

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1764

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1891

5

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1761

4

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1850

5

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1944

4

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1867

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1809

6

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1766

5

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1764

7

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1749

5

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1797

6

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1751

5

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1759

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1808

11

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1984

8

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1684

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1665

11

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1690

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1715

6

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1735

6

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1793

6

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1901

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1674

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1716

4

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1752

6

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1898

8

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1752

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1740

6

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1700

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1850

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1819

7

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1830

7

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1707

5

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1667

6

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1646

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1685

7

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1736

7

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1575

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1636

7

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1644

8

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1671

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1723

6

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1769

6

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1753

7

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1782

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1888

6

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1621

6

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1766

9

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1763

6

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1842

7

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1774

7

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1780

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1729

6

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1764

7

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1741

6

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1712

6

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1742

7

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1730

7

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1842

7

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1830

8

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1842

6

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1879

6

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1665

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1884

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1667

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1716

6

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1685

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1724

5

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1679

6

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1832

18

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1737

7

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1745

9

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1742

11

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1439919

Nu Online:

113

Leden:

0

Bezoekers:

113

Meer over bezoekers