DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelwadoud Hanif

Aantal Bezoekers : 15521       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelwadoud Hanif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2570

76

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2882

61

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2279

18

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2242

20

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2181

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

2260

17

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2277

8

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

2197

10

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2082

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2119

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

2194

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2288

21

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

2131

8

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2072

9

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

2115

7

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

2137

7

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

2221

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2203

16

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

2306

17

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

2052

14

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

2082

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

2106

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

2036

9

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1948

11

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

2066

7

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

2086

8

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1941

8

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

2142

5

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1994

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

2016

5

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

2007

5

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

2051

3

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1894

3

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

2083

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

2096

4

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1920

8

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

2076

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1929

5

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1948

4

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

2073

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1956

5

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1951

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

2091

5

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1955

4

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

2058

5

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

2150

4

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

2066

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

2007

6

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1952

5

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1890

7

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1850

5

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1898

6

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1848

5

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1853

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1897

11

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2072

8

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1781

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1768

11

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1776

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1814

6

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1838

6

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1897

6

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1999

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1772

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1809

4

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1848

6

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1994

8

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1853

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1826

6

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1808

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1962

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1945

7

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1931

7

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1802

5

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1770

6

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1760

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1778

7

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1821

7

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1681

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1734

7

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1745

8

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1771

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1809

6

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1872

6

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1854

7

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1873

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2001

6

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1723

6

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1868

9

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1861

6

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1950

7

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1873

7

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1874

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1830

6

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1861

7

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1827

6

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1806

6

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1834

7

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1822

7

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1938

7

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1929

8

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1939

6

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1971

6

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1758

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1994

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1765

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1806

6

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1792

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1809

5

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1780

6

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1933

18

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1840

7

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1836

9

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1860

11

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1457984

Nu Online:

171

Leden:

0

Bezoekers:

171

Meer over bezoekers