DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Gharbi

Aantal Bezoekers : 11911       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Gharbi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1916

14

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1978

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1676

3

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1686

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1624

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1620

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1565

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1608

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1707

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1675

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1504

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1639

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1673

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1533

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1502

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1598

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1540

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1693

8

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1592

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1645

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1452

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1478

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1556

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1559

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1455

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1588

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1529

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1560

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1572

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1445

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1419

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1616

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1566

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1576

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1456

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1570

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1565

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1481

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1536

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1507

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1446

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1445

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1475

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1506

3

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1518

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1522

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1448

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1536

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1649

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1449

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1437

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1433

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1480

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1518

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1442

2

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1342

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1446

4

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1566

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1493

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1515

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1629

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1409

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1437

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1533

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1449

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1443

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1488

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1407

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1401

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1530

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1536

4

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1379

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1478

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1363

3

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1404

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1420

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1508

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1425

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1382

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1533

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1562

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1442

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1550

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1572

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1381

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1401

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1332

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1483

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1575

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1495

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1384

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1456

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1514

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1538

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1466

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1526

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1482

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1391

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1458

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1491

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1396

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1513

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1538

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1451

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1542

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1520

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1465

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1415

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1398

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1471

2

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1524

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1515

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1509

2

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1536

3

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1439925

Nu Online:

136

Leden:

0

Bezoekers:

136

Meer over bezoekers