DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Addoukali Mohamed Alaalim

Aantal Bezoekers : 12987       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Addoukali Mohamed Alaalim

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2281

29

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2093

22

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1901

4

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1941

6

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

2036

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1906

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2111

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1823

4

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1872

3

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2079

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1958

9

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2007

8

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1943

3

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

2102

6

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1852

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1915

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

2050

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1898

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1965

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1755

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1865

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1901

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1930

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1793

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1780

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1869

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1865

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1800

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1811

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1766

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1831

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1984

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1834

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1783

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1812

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1888

3

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1767

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1958

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1819

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1818

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1905

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1800

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1722

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1806

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1944

3

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1815

3

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1892

4

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1747

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1853

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1692

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1824

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1607

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1746

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1700

4

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1583

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1679

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1596

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1670

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1751

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1839

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1626

3

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1699

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1645

3

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1669

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1769

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1661

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1662

4

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1688

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1853

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1700

3

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1765

3

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1577

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1683

4

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1697

4

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1804

4

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1663

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1686

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1671

3

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1760

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1734

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1726

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1661

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1729

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1743

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1853

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1712

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1559

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1633

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1639

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1728

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1693

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1596

3

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1696

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1709

4

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1721

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1721

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1644

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1781

3

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1690

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1683

3

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1630

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1712

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1607

4

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1623

3

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1709

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1698

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1715

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1768

3

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1762

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1807

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1711

4

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1575

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1760

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1599

6

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1457984

Nu Online:

168

Leden:

0

Bezoekers:

168

Meer over bezoekers