DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Addoukali Mohamed Alaalim

Aantal Bezoekers : 12145       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Addoukali Mohamed Alaalim

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2082

29

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1881

22

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1691

4

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1723

6

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1804

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1692

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1912

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1604

4

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1650

3

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1873

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1753

9

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1784

8

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1734

3

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1892

6

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1639

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1702

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1826

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1681

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1734

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1542

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1661

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1681

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1712

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1571

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1551

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1643

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1657

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1597

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1600

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1559

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1621

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1781

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1617

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1569

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1611

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1677

3

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1547

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1732

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1616

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1605

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1702

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1603

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1512

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1594

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1736

3

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1627

3

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1680

4

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1538

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1654

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1534

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1718

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1512

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1644

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1613

4

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1493

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1576

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1500

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1562

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1656

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1742

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1531

3

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1584

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1545

3

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1570

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1660

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1564

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1540

4

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1599

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1740

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1600

3

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1672

3

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1484

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1583

4

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1607

4

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1705

4

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1569

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1592

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1577

3

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1676

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1622

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1629

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1542

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1619

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1640

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1750

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1609

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1460

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1530

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1543

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1621

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1597

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1488

3

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1597

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1598

4

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1612

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1621

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1557

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1687

3

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1590

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1591

3

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1530

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1614

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1494

4

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1528

3

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1615

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1578

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1620

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1675

3

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1676

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1697

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1612

4

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1467

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1664

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1499

6

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1439921

Nu Online:

120

Leden:

0

Bezoekers:

120

Meer over bezoekers