DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelaziz Nada

Aantal Bezoekers : 13358       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelaziz Nada

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2375

41

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2544

85

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1936

5

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1992

7

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1801

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1919

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1936

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1876

2

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1869

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1951

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1966

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1974

3

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1713

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1843

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1720

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1679

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1774

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1968

13

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1903

6

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1807

1

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1859

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1706

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1745

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1747

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1683

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1730

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1756

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1670

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1603

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1631

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1770

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1717

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1668

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1727

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1653

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1999

54

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1800

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1669

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1726

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1697

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1691

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1853

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1648

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1672

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1732

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1754

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1892

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1641

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1662

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1668

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1634

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1749

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1647

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1689

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1742

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1580

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1535

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1773

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1712

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1628

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1744

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1585

4

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1804

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1614

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1583

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1534

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1734

6

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1607

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1673

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1690

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1692

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1576

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1684

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1679

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1644

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1643

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1698

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1663

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1654

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1662

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1689

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1647

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1649

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1762

1

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1718

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1641

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1611

1

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1534

1

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1599

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1698

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1654

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1544

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1776

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1623

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1545

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1685

6

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1662

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1776

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1554

4

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1590

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1610

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1590

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1539

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1617

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1724

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1683

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1759

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1611

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1554

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1768

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1603

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1689

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1656

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1721

2

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1439921

Nu Online:

120

Leden:

0

Bezoekers:

120

Meer over bezoekers