DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelhakim Abdellatif

Aantal Bezoekers : 12246       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelhakim Abdellatif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2134

12

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2205

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1732

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1635

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1726

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1741

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1761

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1739

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1801

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1843

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1729

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1671

0

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1745

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1853

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1788

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1678

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1802

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1788

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1808

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1733

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1786

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1682

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1732

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1645

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1662

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1715

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1634

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1666

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1610

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1660

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1718

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1720

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1597

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1714

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1681

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1662

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1814

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1730

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1634

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1590

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1677

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1662

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1636

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1633

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1803

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1718

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1650

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1682

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1581

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1531

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1527

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1545

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1613

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1707

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1656

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1596

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1733

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1538

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1588

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1646

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1673

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1590

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1596

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1594

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1692

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1555

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1516

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1577

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1598

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1556

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1712

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1586

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1553

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1554

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1603

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1667

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1639

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1522

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1562

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1582

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1684

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1541

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1581

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1584

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1622

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1656

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1657

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1464

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1616

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1579

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1518

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1544

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1638

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1599

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1555

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1579

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1692

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1591

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1503

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1522

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1646

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1564

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1608

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1548

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1610

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1650

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1535

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1584

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1664

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1670

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1698

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1586

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1652

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1541

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1439919

Nu Online:

114

Leden:

0

Bezoekers:

114

Meer over bezoekers